EKO warsztaty w II LO

W ubiegłym tygodniu uczniowie II LO – EkoKreatywni należący do koła zainteresowań „Odnawialne źródła energii i przeciwdziałanie zmianom klimatu” w ramach projektu „Lubartów dla klimatu” nadzorowanego przez Urząd Miasta Lubartów -Wydział Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Lubartowa. Warsztatom przyświecała myśl „Rozwój technologii zakłóca równowagę naszego świata i nic nie uratuje nas, jeśli ze zrozumienia tego stanu rzeczy nie wyciągniemy praktycznych wniosków”. Stanisław Lem, „Głos Pana”.

Prelekcja miała na celu zwrócenie uwagi na zły stan ekologiczny, ale także przedstawiała możliwości przeciwdziałania dalszej degradacji środowiska poprzez odchodzenie od tradycyjnych źródeł energii na rzecz odnawialnych oraz zwiększania efektywności energetycznej w budynkach istniejących poprzez termomodernizację. Ważnym punktem warsztatów było podzielenie się Uczniów odczuciami związanymi z uczestnictwem w kole zainteresowań. Pojawiło się wiele ciekawych wypowiedzi, które wskazują, iż oprócz pogłębienia wiedzy z ekologii, treści związanych z odnawialnymi źródłami energii na kółku można rozwijać swoje pasje graficzne, redaktorskie, przeprowadzać pierwsze wywiady, ale także nawiązywać nowe znajomości.

Na zakończenie warsztatów zgodnie z sentencją „Myśl globalnie działaj lokalnie”, każdy z uczestników otrzymał sadzonkę drzewa – lipy drobnolistnej z prośbą o posadzenie i otoczenie opieką, aby niwelować nadmiar CO2 jak również, dlatego iż kwiat lipy ma lecznicze właściwości, a także stanowi źródło pokarmu dla pszczół.

Skład EkoKreatywni II LO Lubartów: kl. 3c Klaudia Szklarczyk i Amelia Dawidek, kl. 2a Hanna Mysiakowska i Oliwia Bogusz, kl. 1b Robert Akapian i Paweł Grosz.

II LO