Ekologiczne inwestycje w parafii św. Anny

Parafia pw. Św. Anny chce zmniejszyć zużycie energii w budynkach należących do fary. W tym celu wyremontowane ma zostać 5 budynków w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych.

Oferty na wykonanie zadania firmy mogą składać do 17 maja. Projekt zakłada remont w 5 budynkach, w tym bazylice , dworku , kaplicy cmentarnej, kaplicy w Nowodworze, kaplicy w Pałecznicy.
Zakres prac obejmuje wykonanie pięciu kotłowni, 4 pomp ciepła,  i 3 sztuk instalacji fotowoltaicznych.Docieplone mają zostać stropy i podłogi oraz wymienione okna i drzwi. Planowana jest też modernizacja instalacji oświetleniowej, C.O. oraz ciepłej wody użytkowej.

Prace potrwają do 28 września 2020 roku. Inwestycja została dofinansowana z NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu Poprawa jakości powietrza Część 2, Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

(kw),fot. kw