Ekologiczne przedstawienie w Przedszkolu nr 2

20 kwietnia z okazji zbliżającego się Święta  Ziemi w naszym przedszkolu  odbyło się przestawienie o tematyce ekologicznej  pt. „W Biurze Matki Natury” w wykonaniu grona pedagogicznego z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie. Celem tego spektaklu  było rozbudzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska. Propagowanie wiedzy proekologicznej oraz  uświadomienie znaczenia przyrody i ochrony środowiska dla życia człowieka. W spektaklu wystąpili: Narrator, Matka Natura, oraz zwierzęta tj. niedźwiedź polarny, pingwin, słonie,  ptaki, ryby, motyle. Spektakl teatralno – ekologiczny stanowi najlepszą formę edukacji ekologicznej wśród najmłodszych, gdyż znakomicie utrwala i poszerza wiedzę przyrodniczą. Dziecięca publiczność była pod ogromnym wrażeniem, choreografii, kolorowych kostiumów, ogólnie całej oprawy występu i nagrodziła aktorów  gromkimi brawami. Emocje oraz wrażenia, które spektakl wzbudził wśród publiczności z pewnością pozostaną z nami na dłużej .

Przedszkole  Miejskie Nr 2 w Lubartowie