EkoLogiczny Chopin

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie dobrze wie, co to jest ekologia. W kwietniu, gdy jeszcze odbywało się nauczanie zdalne wielu uczniów z okazji Światowego Dnia Ziemi indywidualnie sprzątało lasy, pola i okolice swojego miejsca zamieszkania, o czym pisaliśmy już wcześniej.

Gdy nastał czerwiec, młodzież znów uaktywniła się ekologicznie, ponieważ ten miesiąc obfituje w dni, które dedykowane są ochronie Ziemi, m.in.: 3 czerwca – Światowy Dzień Roweru, 5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska, 8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów, 9 czerwca Dzień Trójkąta Koralowego, 15 czerwca Dzień Wiatru, 17 czerwca dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami, 22 czerwca Światowy Dzień Lasu Deszczowego. Dlatego jeszcze teraz, przed wakacjami dużo się działo w szkole na tematy związane z ochroną środowiska. Uczniowie z klas z rozszerzoną geografią uczestniczyli w wielu spotkaniach, które umożliwiły pogłębienie świadomości ekologicznej. Dzięki zajęciom prowadzonym przez pracownika Nadleśnictwa Lubartów młodzież z klasy 1g (mat.-ekon.) i 2s (społ.-adm.) poszerzyła swoją wiedzę na temat bioróżnorodności leśnej oraz roli lasów dla człowieka i środowiska. Uczniowie z tych samych klas spotkali się również z pracownikiem ZKGZL zajmującym się edukacją ekologiczną. Zajęcia przybliżyły wszystkim ideę Zero Waste oraz zasady prawidłowej segregacji odpadów. Już od kilku lat w szkole prowadzona jest segregacja odpadów, a na korytarzach znajdują się kolorowe odpowiednio oznaczone kosze. Natomiast uczniowie z klasy 2g i 2s mieli okazję zwiedzić oczyszczalnię ścieków w Lubartowie. Poznali skalę problemu zanieczyszczeń wody oraz zasady pracy urządzeń służących do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

Dopełnieniem ekologicznych działań był, zaplanowany już wcześniej, konkurs. Młodzież przygotowała domki/hoteliki dla pszczół i innych owadów, które będą mogły schronić się i bezpiecznie przezimować. Natomiast na początku nowego roku szkolnego zostanie sfinalizowany konkurs dla uczniów na wykonanie domków i budek lęgowych dla ptaków.

Absolwencie szkoły podstawowej,

jeśli zależy Ci na ochronie środowiska i losach naszej planety,

to w naszej szkole możesz działać w tym kierunku i realizować wszystkie te cele!

Warto pamiętać, że planetę mamy tylko jedną. Musimy o nią dbać i ja szanować. Sami możemy jej pomóc poprzez np. segregację śmieci, oszczędzanie wody, czy używanie wielorazowych torebek na zakupy. Dla nas to nie jest dużo, a naszej planecie może bardzo pomóc.

ZS2