Ekologiczny Chopin po raz „enty”

Tradycyjnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego w ZS nr 2 Lubartów rozpoczęły się ekologiczne działania społeczności szkolnej. W związku z pojawieniem się nowych uczniów w klasach pierwszych liceum i technikum odbyły się edukacyjne spotkania dotyczące potrzeby ochrony środowiska i recyklingu.

Od kilku lat w budynku szkoły funkcjonują pojemniki do prostej segregacji odpadów. Dla prowadzenia prawidłowej segregacji wszyscy uczniowie nowych klas wraz z nauczycielami uczestniczyli w praktycznej i w bardzo ciekawy sposób poprowadzonej prelekcji. Prezentację połączoną z instruktażem poprowadził dyrektor ZZO Wólka Rokicka pan Krzysztof Grzegorczyk. Zajęcia zostały przeprowadzone bardzo obrazowo i zrozumiale.
Zamierzenia wprowadzone w szkole doskonale uczą zasad ekologicznych. Takie działania kształtują postawy ekologiczne wśród młodzieży i pracowników, korzystnie wpływają na ekonomię szkoły oraz gospodarkę regionu i kraju. Przede wszystkim jednak pozytywnie wpływają na otaczające nas środowisko i nas samych, ponieważ świat może stać się mniej zanieczyszczony, przez co zdrowszy dla nas wszystkich, dla obecnych i kolejnych pokoleń.
Dziękujemy p. Grzegorczykowi za edukację i udaną współpracę.
ZS nr 2 Lubartów