Ekstremalna Droga Krzyżowa z Lublina do Lubartowa

Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy z Lublina 29 marca. Podczas tegorocznej edycji dostępna będzie nowa trasa z Lublina do Bazyliki św. Anny.

Drogę Krzyżową poprzedzi Msza święta o godz. 19 w kościele pw. św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5.
Trasa do Lubartowa poprowadzi przez Dolinę Ciemięgi, przez Dys i Lasy Kozłowieckie, a do miasta uczestnicy marszu wejdą od strony Łucki.
Dokładny opis (37 km):
Lublin – Kościół pw. św. Józefa (Karmelici) – Lublin Czechów – Lublin Choiny – Jakubowice Konińskie – Jakubowice Konińskie Kolonia – Dolina Ciemięgi – Dys – Rudka Kozłowiecka – Staw Wzory – Nowy Staw – Lasy Kozłowieckie – Annobór – Łucka – Łucka Kolonia Dolna – Lubartów Bazylika św. Anny
Ekstremalna Droga Krzyżowa zakłada pokonanie trasy minimum 40 kilometrów w nocy samotnie lub w skupieniu. Tegorocznym hasłem przewodnim EDK będzie „Życie samo się nie zrobi”.

Ruszyły już zapisy na wydarzenie przez stronę internetową: www.edk.lublin.pl. Umieszczone są tam  między innymi szczegóły tras oraz informacje organizacyjne.

(kw)