Emeryci i renciści połamali się opłatkiem

Emeryci i renciści połamali się opłatkiem 11 grudnia w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spotkanie zorganizował zarząd lubartowskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W opłatku wzięła udział liczna grupa seniorów z Lubartowa i okolic, dla których przygotowano poczęstunek i część artystyczną. Podczas spotkania obecny był ksiądz Józef Huzar z parafii MBNP, przedstawiciele samorządów. W imieniu burmistrza życzenia dla seniorów złożył Artur Kuśmierzak, naczelnik Wydziału Promocji UM.
Fot. Katarzyna Wójcik