Erasmus + tym razem dla nauczycieli

Erasmus + to program Unii Europejskiej promujący edukację i szkolenia. ZS nr 2 w Lubartowie od lat bierze w nim dział wysyłając uczniów do wielu państw europejskich i przyjmując gości z zagranicy podczas wymian uczniowskich.

Tego roku również 15 nauczycieli naszej szkoły wcieliło się rolę uczniów i zajęło miejsca w szkolnych ławkach, uczestnicząc w szkoleniach językowych i metodycznych w ramach programu Erasmus +. Był to dla nich całkowicie nowy sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych, do którego podeszli z ciekawością i zaangażowaniem. Pedagodzy  szlifowali głównie znajomość języków obcych na różnych poziomach umiejętności, ale również poszerzali swój warsztat metodyczny. Zachęceni tym doświadczeniem nauczyciele zadeklarowali potrzebę dalszego rozwijania kompetencji językowych.

Potwierdziło się hasło przewodnie programu: otwiera umysł i zmienia życie.  Wszyscy wiem, że świat stał się globalną wioską i znajomość języka angielskiego otwiera drzwi do świata literatury, kinematografii i ułatwia podróżowanie.

Nauczyciele odbywali szkolenia w takich państwach, jak Malta, Irlandia, Francja i Cypr poznając ich fascynującą kulturę i sztukę jak również nawiązując nowe znajomości z nauczycielami z całej Europy. Udział w kursach z pewnością przyniósł im mnóstwo pomysłów i inspiracji do prowadzenia jeszcze ciekawszych i bardziej zróżnicowanych lekcji przedmiotowych, co z pasją pedagodzy będą wcielali w życie.

Alicja Filipowska