„Eros i Tanatos” na Chopina

Wokół dwóch spraw fundamentalnych – miłości i śmierci – zogniskowała się uwaga uczniów klasy 2m, która uczestniczyła w warsztatach poświęconych poezji barokowej – Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. Zajęcia, wykorzystujące techniki pedagogiki teatru, przeprowadziła pani Małgorzata Adamczyk, na co dzień kierująca działem edukacji w Teatrze Andersena w Lublinie, utytułowana reżyserka widowisk teatralnych dla dzieci i młodzieży. Podczas trzygodzinnych zajęć nasi uczniowie czytali wiersze barokowych poetów, rozważali ich aktualność, budowali etiudy teatralne wokół motywu Eros i Tanatos (Miłość i Śmierć). To emocjonujące spotkanie, które odbyło się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, stało się doskonałą okazją do bardziej świadomego smakowania i przede wszystkim przeżywania dzieł literatury dawnej.

ZS2