Ewa Sędzimierz nadal dyrektorem Muzeum Ziemi Lubartowskiej

Burmistrz Krzysztof Paśnik powierzył Ewie Sędzimierz stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Lubartowskiej od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Ewa Sędzimierz funkcję dyrektora Muzeum Ziemi Lubartowskiej pełni od kwietnia 2019 r. Wcześniej była naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Jest historykiem, regionalistką oraz prezesem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

(kw)