Ferie w PMDK

 W związku z trwającą pandemią w PMDK w Lubartowie w tym roku w ferie nie było popularnych  półkolonii. W związku z nieferyjnością placówki kontynuowane były zajęcia we wszystkich grupach. Większość zajęć dla 712 wychowanków PMDK  odbywało się w stałych porach, ale większość pracowni zaproponowało swoim wychowankom specjalne atrakcje. W pracowni muzycznej odbyły się warsztaty arte- i  muzykoterapeutyczne, w pracowni tanecznej – zajęcia integracyjne typu „piżama party”, w pracowni plastycznej powstały piękne batiki i recyklingowe rzeźby z masy papierowej, w pracowni Kino Bambino grupy zrealizowały własne filmy w technice animacji 2d, a wychowankowie z pracowni teatralnej poznawali tajniki teatru czarnego. Specjalne zadanie wykonał Samorząd Wychowanków, tworząc z gliny gadżety promocyjne dla PMDK. Dodatkowo w ferie odbyły się dwie wycieczki na zajęcia edukacyjne w sali „Ognik” w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej. W ramach wycieczek dzieci zwiedziły także  Muzeum Ziemi Lubartowskiej i skorzystały z zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Lubartów.

PMDK