Festiwal Aktywności Młodzieży

Rok 2023 został ogłoszony Europejskim Rokiem Umiejętności, a Lublin Europejską Stolicą Młodzieży 2023. 24 maja 8 wolontariuszek i wolontariuszy z ZS nr 2 w Lubartowie skorzystało z zaproszenia fundacji działającej na rzecz dzieci i młodzieży Sempre a Frente i wzięło udział w “Festiwalu Aktywności Młodzieży”.

Jest to coroczne wydarzenie informacyjno – edukacyjne gromadzące ok. 150 młodych ludzi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Lubelszczyzny wokół możliwości angażowania się w działania wolontariackie, społeczne i obywatelskie. W tym roku jedną z kluczowych osi tematycznych był rozwój umiejętności kształtowani przyszłości przez młodzież.

    Organizatorzy zaprosili uczestników do udziału w grze edukacyjnej “Galaktyka kompetencji”. Pozwoliło to zapoznać się z możliwościami rozwoju zainteresowań i kompetencji oraz poznać  sposoby angażowania się w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz w działania realizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku.

    Opiekunka wolontariuszy Małgorzata Mazurek-Filip wzięła udział w spotkaniu z pracownikami fundacji, w ramach którego miała okazję do spotkania z innymi nauczycielami oraz do wymiany dobrych praktyk. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej i radosnej atmosferze. Oto kilka zdjęć z imprezy  finansowanej ze środków Funduszy EOG I Funduszy Norweskich w ramach inicjatywy bilateralnej “Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące”.

 ZS2