Festiwal Lubartowska Jesień Muzyczna

Po raz trzeci odbędzie się Festiwal Lubartowska Jesień Muzyczna. Tym razem w Kamionce.

Festiwal Lubartowska Jesień Muzyczna to wyjątkowe przedsięwzięcie kulturalne realizowane od 2021 roku na terenie powiatu lubartowskiego. W swoim założeniu łączy wydarzenia o wysokim poziomie artystycznym z niezwykłymi przestrzeniami zabytków powiatu lubartowskiego. W tym roku, podczas III edycji festiwalu cała uwaga koncentrować się będzie na miejscowości Kamionka, w której to mieści się Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła– jeden z najstarszych w województwie lubelskim z ok. 1400 r. Na koncerty Festiwalu Lubartowska Jesień Muzyczna przyjeżdża publiczność z całej Polski, szczególnie z woj. lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Publiczność ma szansę, często pierwszy raz w życiu usłyszeć i doświadczyć muzyki najwyższych lotów w przepięknych zabytkach powiatu lubartowskiego. Tak będzie i tym razem, gdy po raz pierwszy w Kościele w Kamionce zostanie wykonane epokowe dzieło G. F. Haendla – „Oratorium Mesjasz” ze słynnym „Alleluja!”. Wystąpią znakomici artyści Polskiej Opery Królewskiej, których gościliśmy na pierwszej edycji festiwalu w Kościele Kapucynów w Lubartowie.  Podczas trzeciej edycji wzbogacono program festiwalu o wykład tematyczny związany z historią gminy Kamionka począwszy od pierwszych zapisków o jej istnieniu. Wykład poprowadzi dr hab. Mariusz Sienkiewicz i będzie to jednocześnie spotkanie autorskie dotyczące nowo wydanej publikacji pt.: „Miasto i Gmina Kamionka. Przez historię ku współczesności” wydanej w 2021 roku.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

III Festiwal Lubartowska Jesień Muzyczna:

13.10 PIĄTEK GODZ. 18:00

„Miasto i Gmina Kamionka. Przez historię ku współczesności” Spotkanie autorskie z dr. hab. Mariuszem Sienkiewiczem

Centrum Kultury w Kamionce

14.10 SOBOTA GODZ. 18:00

G. F. Haendel – Oratorium “Mesjasz” (wybór)

Polska Opera Królewska

Marta Boberska – sopran, Anna Radziejewska – alt , Karol Kozłowski – tenor, Paweł Michalczuk – bas Jakub Szafrański – przygotowanie Zespołu Wokalnego, Krzysztof Garstka – klawesyn, dyrygent

Zespół Wokalny Polskiej Opery Królewskiej

Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona

Andrzej Krusiewicz – prowadzenie koncertu

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rzeka. Współorganizatorem jest Gmina Kamionka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kamionka Karol Ługowski. Partnerami są: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Winnica Sienkiewicz, Centrum Kultury w Kamionce, Polska Opera Królewska, Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Lubartowskiego.  Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki.