Filmowy wieczór w Lubartowskim Ośrodku Kultury

Prelekcją Witolda Dąbrowskiego i koncertem Polskiej Muzyki Filmowej  zakończył się projekt filmowy realizowany przez LOK – „(Nie)Znane miejsca Lubelszczyzny – historia zapisana na taśmie filmowej”.

26 listopada prelekcję przed filmem „Wiosna 1941” wygłosił Witold Dąbrowski – aktor i muzyk, opowiadacz historii, związany z teatrami Scena 66 oraz Teatr NN. Wydarzenie zakończył Koncert Polskiej Muzyki Filmowej. Wystąpiło trio instrumentalne – Natalia Kozub (skrzypce), Mirosław Kozub (wiolonczela), Alfred Kędziora (fortepian) oraz wokalistka Sylwia Kawecka – sopran.

Cykl filmowych spotkań połączonych z prelekcjami przed każdym seansem realizowany był w Lubartowskim Ośrodku Kultury od końca września.

Główną ideą pokazów jest zaprezentowanie dorobku filmowego ukazującego piękno miejsc Lubelszczyzny na tle historii i wydarzeń historycznych.

Realizując cykl -„(Nie)Znane miejsca Lubelszczyzny – historia zapisana na taśmie filmowej”, organizatorzy chcieli ukazać rolę historii we współczesnej kulturze – szczególnie tej lokalnej. Ukazać piękno Lubelszczyzny, która zainspirowała reżyserów, aby swoje produkcje zrealizowali właśnie tutaj.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Katarzyna Wójcik