Finaliści Olimpiady Lingwistyki Matematycznej z II LO

Magdalena Świrska i Jakub Ścierzyński z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie zostali finalistami Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, która jest jedną z 12 międzynarodowych olimpiad naukowych dla uczniów szkół średnich.

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Udział w konkursie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, trzeba natomiast wykazać się umiejętnością syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardową wiedzą językoznawczą.

Magdalena Świrska z klasy Ic i Jakub Ścierzyński z klasy Ig rywalizowali z 559 uczniami z całego kraju. W etapie okręgowym zawodów należało osiągnąć wynik przynajmniej 62%, aby zakwalifikować się do finału i mieć szansę na udział w etapie międzynarodowym. Uczniowie II LO wypadli znakomicie: Magda uzyskała 76% punktów i ex aequo 19 miejsce w Polsce, a Jakub – 75% punktów i ex aequo 23 miejsce w Polsce.

W tym roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło na olimpiadach zmiany regulaminu polegające m. in. na odwołaniu zawodów finałowych oraz nieprzyznawaniu tytułu laureata. Odwołano także zawody Olimpiady Międzynarodowej, która miała się odbyć w dniach 20-24 VII 2020 w łotewskiej Windawie. W związku z tym dalsza rywalizacja w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej jest niemożliwa.

Jednak Magda i Jakub to uczniowie pierwszej klasy, zatem wszystko przed nimi. Za rok na pewno będą dążyć do jeszcze wyższych wyników i przypomną nam o swoich umiejętnościach. Opiekunem uczniów jest nauczycielka matematyki w II LO – Elżbieta Warszawska. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

II LO