Finalista czterech olimpiad z II LO

Przemysław Podleśny, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie, zakwalifikował się do finałowych etapów czterech ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych!

Aby zakwalifikować się do finału jednej ogólnopolskiej olimpiady, uczeń musi mieć prawdziwą naukową pasję, poświęcić wiele czasu, skoncentrować się na nauce danego przedmiotu oraz wykonać wiele dodatkowej pracy, gdyż zakres materiału obowiązujący na olimpiadzie wykracza znacznie poza wiedzę szkolną. Jeśli ktoś jest w stanie zakwalifikować się do finałów czterech olimpiad, musi być prawdziwym geniuszem!

Wiedza, umiejętności, zainteresowania oraz osiągnięcia Przemka Podleśnego są naprawdę imponujące. Uczeń drugiej klasy II LO już jest finalistą Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Chemicznej oraz Informatycznej. W każdej z nich Przemek zajmował bardzo wysokie miejsca. W historii II LO, a także Lubartowa, to pierwszy taki wynik. Zdecydowanie Przemek odnotował sukces na skalę krajową.

Wszystkim finalistom olimpiad przedmiotowych przysługuje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, maksymalna ocena (100%) z matury z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że Przemek, będąc w drugiej klasie liceum, ma już zapewnione co najmniej cztery najwyższe wyniki na egzaminie naturalnym.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki Przemka z etapów centralnych olimpijskich zmagań. Najlepsi finaliści mają prawo do reprezentowania Polski w Olimpiadach Międzynarodowych i innych międzynarodowych konkursach, w których Polska bierze udział.

Jesteśmy dumni z dokonań Przemka, gratulujemy mu oraz nauczycielom II LO, przygotowującym ucznia do tak wielu konkursów. Życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów!

AO

na zdjęciu Przemek trzeci od lewej