Foto-konkurs „Pocztówki z Kozłówki”

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówki z Kozłówki”. Proponujemy dobrą zabawę i odrobinę rywalizacji – najlepsze zdjęcia zostaną przez nas nagrodzone (dyplomy, albumy pamiątkowe oraz grafiki związane z Muzeum). Trafią także na wystawę, przygotowaną w kozłowieckiej galerii „Z ogrodu” we wrześniu b.r. Ekspozycja będzie prestiżowa. Będzie ją można oglądać bezpłatnie w miesiącu najważniejszych uroczystości jubileuszowych, odbywających się w naszej placówce.

Oto regulamin naszego konkursu:

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Pocztówki z Kozłówki”

 

REGULAMIN

  1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.

  2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

  3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

  4. Celem konkursu jest:

– Popularyzacja i promocja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozłówce jako miejsca plenerów fotograficznych

– Pobudzenie kreatywności twórczej autorów zdjęć

– Zachęcenie do fotografowania i konfrontacji swoich prac z innymi pasjonatami tego hobby.

5. Przesyłając zdjęcie, jego autorzy wyrażają zgodę na jego bezpłatną publikację na internetowych stronach Muzeum, portalach społecznościowych (FB, Twitter, Gogle +) oraz w mediach, zainteresowanych konkursem, celem promocji autora i organizatora konkursu.

6. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich, i prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.

  1. Prace na konkurs należy przesyłać tylko w formie cyfrowej zapisane jako JPG w rozdzielczości 300 dpi / krótszy bok min. 1000pix/, pod adresem: promocja@muzeumzamoyskich.pl w terminie od 15.07 do 30.08.2014 roku. Do zdjęcia należy dołączyć dane o autorze: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

  2. O wyborze najlepszego zdjęcia zdecyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 września 2014, a laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą pocztową/mailową.

  4. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac tego autora w następnych konkursach.

  5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.