Gimnazjaliści prezentowali projekty

16 lutego w gimnazjum KEN w Lubartowie miał miejsce Dzień Projektów. Był to  pokaz talentów i umiejętności uczniów.

W tym roku zostało zrealizowanych 28 projektów edukacyjnych o charakterze przyrodniczym, historycznym, językowym, psychologicznym, sportowym  i artystycznym. Uczniowie klas III prezentowali wyniki kilkumiesięcznej pracy przybyłym rodzicom, nauczycielom i kolegom. Publiczne prezentacje miały bardzo zróżnicowaną i ciekawą formę. Uczniowie realizujący projekty pokazali  między innymi: doświadczenia chemiczne i fizyczne, fragmenty wywiadów, wyniki ankiet, prezentacje multimedialne, samodzielnie nakręcone filmiki oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem inscenizacje teatralne: „Wspaniały eksperyment w mieście Keinplatz”, „Kolęda warszawska”, „Polowanie na czarownice”. Uczestnicząc w projektach, młodzież rozwijała różnorodne umiejętności, np. rozwiązywania problemów, odpowiedzialności, efektywnej współpracy w grupie, formułowania wniosków oraz atrakcyjnej i skutecznej prezentacji wyników swoich działań. Zdobyte doświadczenia z pewnością przydadzą się w dalszej edukacji, a następnie w pracy zawodowej. Zaangażowanie uczniów w realizację zaplanowanych działań ma wpływ na ocenę z zachowania, a tytuł projektu gimnazjalnego jest wpisywany na świadectwie ukończenia szkoły.

[A. Długołęcka, foto R. Ozonek]