Gimnazjalistka z talentem biologicznym

Uczennica Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza laureatką etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii

Katarzyna Klasura, uczennica klasy IIIb, uzyskała tytuł laureata etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii. Zgodnie z uprawnieniami przysługującymi laureatom konkursów przedmiotowych, Kasia zostanie zwolniona z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i uzyska najwyższy wynik z tej części egzaminu. Ponadto będzie przyjęta w pierwszej kolejności do wybranej przez nią szkoły ponadgimnazjalnej.

Aby osiągnąć sukces, uczennica systematycznie przygotowywała się do kolejnych etapów konkursu: szkolnego, okręgowego, a następnie eliminacji wojewódzkich. Sumiennie pracowała na lekcjach, poszerzała wiedzę podczas zajęć pozalekcyjnych, przyswajała nowe treści. Należy nadmienić, iż zadania konkursowe na każdym etapie znacznie wykraczają poza podstawę programową realizowaną w gimnazjum. Kasia musiała więc wykazać się dodatkową wiedzą z zakresu genetyki, ekologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej. Uczennica pracowała pod opieką nauczycielki biologii Anny Rzezak.

Gratulujemy serdecznie Kasi. Jesteśmy dumni z jej osiągnięcia. Kasia udowodniła, iż ciężka praca i wytrwałość w dążeniu do celu są podstawą sukcesu.

Anna Rzezak