Gimnazjalisto, masz szansę na stypendium

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu stypendialnego dla gimnazjalistów Marzenie o Nauce. To idealna szansa dla zdolnej młodzieży z terenów wiejskich o niższym poziomie zamożności na zyskanie doskonałego wykształcenia.

W tej edycji programu do obecnych Stypendystów dołączy kolejnych 80 gimnazjalistów, którzy będą kontynuować naukę w najlepszych polskich liceach. W ramach programu Stypendysta EFC objęty jest kompleksową, całoroczną opieką Fundacji. Otrzymuje zakwaterowanie i wyżywienie w mieście, w którym znajduje się prestiżowe liceum, nowoczesny sprzęt oraz niezbędne przybory szkolne. Ma także zapewnione lekcje języków obcych. Ponadto, opieka Fundacji wykracza poza sferę edukacji szkolnej – uczniowie realizują swoje pasje,  uczestniczą w dodatkowych warsztatach oraz letnich i zimowych wyjazdach. Każdy ze Stypendystów EFC otrzymuje wsparcie profesjonalnego opiekuna oraz psychologa.

Stypendystami programu „Marzenie o Nauce” mogą zostać uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy przejdą pozytywnie dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci do liceum wskazanego przez EFC. O stypendium ubiegać się mogą gimnazjaliści mieszkający na stałe na wsi, którzy uzyskali w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum średnią ocen 4,75 i większą lub byli finalistami  kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Dodatkowym kryterium jest średni dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 850 zł netto miesięcznie. W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.efc.edu.pl do 1 kwietnia.  Po tym terminie regionalni koordynatorzy odwiedzają kandydatów na Stypendystów EFC. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje niezależna Komisja, przy czym niezbędnym warunkiem jego otrzymania jest pomyślne przejście  rekrutacji do wskazanego liceum. Kontakt z koordynatorem: mziolkowski@efc.edu.pl