Głosowano dwie uchwały

35 sesję Rady Miasta Lubartów zorganizowano 7 czerwca w ratuszu. Głównymi punktami sesji były: wyrażenie zgody przez radę na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 308 (obręb 8 – za Fabryką) oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie na 2018 rok.

Wprowadzenia do uchwały odnoszącej się do nabycia gruntów dokonał burmistrz Janusz Bodziacki, który zwrócił uwagę, że Miasto stara się co roku pozyskiwać grunty na rozwój przedsiębiorczości. W przypadku tej nieruchomości długo negocjowano z właścicielami gruntów warunki transakcji, które zakończyły się ustaleniem akceptowalnej warunków obie strony. Działka poszerza obszar specjalnej strefy ekonomicznej.

Radni udzielili Burmistrzowi poparcia. Nikt nie był przeciwny uchwale.

Druga z uchwał swój początek miała jeszcze na marcowej sesji. Wówczas do uchwaleniu zmian w budżecie nie doszło (mimo że prognoza została przegłosowana, ale za zmianami radni się nie opowiedzieli). Dlatego na tej sesji pod obrady wróciła ona ponownie. Wprowadzenia dokonała skarbnik miasta Lucyna Biskup. Zmiany dotyczyły m.in. przesunięcia środków finansowych w zadaniach dotyczących: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, (przesunięcie części kwoty na rok 2019 w związku z wydłużającym się terminem realizacji), realizacji projektów z budżetu obywatelskiego, nie zrealizowania w tym roku zadania ze środków zewnętrznych pod nazwą Maluch +, dofinansowania projektu Gospodarka Niskoemisyjna, dofinansowania tegorocznego Święta Roweru. Tym razem radni poparli uchwałę.

Pod koniec miesiąca zostanie zwołana jeszcze jedna sesja, na której będzie głosowane absolutorium dla burmistrza miasta.

Całość sesji można obejrzeć na stronie lubartow.pl w zakładce „sesje RM video” [tutaj].

R. Ozonek