Gmina Lubartów zainwestuje

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Lubartów uchwalono budżet. Na zadania inwestycyjne gmina w 2013 r. przeznaczy blisko 280 tys. zł. Na programy z udziałem UE – 600 tys. zł

Ponad 19,5 tys. zł Urząd Gminy wyda na projekt budowlany dotyczący dróg gminnych w miejscowościach: Lisów i Wandzin. Na przebudowę drogi gminnej w Łucce Kolonii wyda kolejne 10 tys. zł.

W tym roku jaśniej będzie w Koloni Łucka, Mieczysławce, Wólce Rokickiej Kolonia i Wólce Rokickiej – na nowe oświetlenie w tych miejscowościach gmina wyda 27 tys. zł

Jeżeli chodzi o infrastrukturę sportowo rekreacyjną w Trzcińcu i Woli Mieczysławskiej powstaną nowe place zabaw za łączną kwotę blisko 23 tys. zł. Na kompleks boisk w Baranówce  przeznaczone zostanie 13 tys. zł. Na zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe w miejscowości Lisów zostanie przeznaczone z budżetu gminy 8 tys. zł. W Skrobiowe natomiast wybudują przy boisku szatnię za blisko 14 tys. zł.

Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku gmina wyda 600 tys. zł. Na projekt Kraina Lubartowska – wyda 440 tys.zł; na „Wrota Lubelszczyzny” Informatyzacja Administracji 16 tys zł; na projekt „Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczysławka, Szczekarków, Nowodwór, Łucka” – 144 tys zł.

Piotr Opolski