Gminny Ośrodek Kultury w Jeziorzanach stworzył film [video]

Jeziorzany-FilmJak informuje dyrektor GOK w  Jeziorzanach Damian Mika – placówka  nie tylko organizuje dożynki i gminne festyny, a  jej misją jest przyciąganie małej gminy do świata. Stąd pomysł filmu o gminie Jeziorzany. –  Chcemy tchnąć w ludzi ducha pasji, wyrwać ich z niemocy, nudy i rutyny codzienności. Pokazać im, że są alternatywy dla alkoholu, wandalizmu, agresji, telewizji, nic nie robienia, że twórcze spędzanie czasu może być sposobem na życie i zarabianie – mówi Damian Mika. Gminny Ośrodek Kultury promuje działalność twórczą, organizuje konkursy szachowe, śpiewu, tańca, wycieczki, festyny, wystawy, wspiera w rozwoju biznes, udostępnia młodzieży infrastrukturę do twórczego spędzania czasu, inspiruje do poszukiwania własnej drogi życiowej. Poprzez film, placówka chce pokazać światu, że Jeziorzany istnieją. Dlatego jak mówi dyrektor – postanowili stworzyć o tym film, aby motywować innych do działania, gdyż nawet z niewielkim budżetem można zrobić wielkie rzeczy.  SN

Poniżej  film o którym piszemy.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=eL7V1yJ_Ry8[/tube]