Gruźlica w Lubartowie – raport

Na Lubelszczyźnie współczynnik zachorowalności na gruźlicę jest najwyższy w kraju, a w ciągu roku wzrósł prawie dwukrotnie. Sprawdziliśmy jak na tle statystyk przedstawia się powiat lubartowski.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubartowie rejestr zachorowań na gruźlicę oraz nadzór nad osobami z otoczenia chorych prowadzi od 2009 roku. – W 2012 roku do dnia dzisiejszego w powiecie lubartowskim zanotowaliśmy 21 przypadków zachorowań na gruźlicę, w 2010 – 37 przypadków, a w 2009 roku zarejestrowaliśmy 32 zachorowania – podaje Jolanta Racka z PSSE w Lubartowie. Powiatowy Inspektor Sanitarny może też wydać decyzję nakazującą obowiązkową hospitalizację i leczenie osób, które uchylają się od leczenia szpitalnego. W 2011 r. wydaliśmy 3 takie decyzje, w 2012 – jedną – mówi Jolanta Racka. – Decyzjom tym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności – dodaje. Przypomnijmy, że w Lubartowie z chwilą przeniesienia oddziału płucnego z budynku „starego szpitala” nie leczy się gruźlicy. Na leczenie pacjenci transportowani są do lubelskich szpitali. Na wypadek wystąpienia zakażenia gruźlicą szpital w Lubartowie przygotował izolatki. Gruźlica jest chorobą zakaźną. Główne objawy to przewlekły kaszel, krwioplucie, duszności, bóle w klatce piersiowej i utrata apetytu. KW