Grzegorz Gregorowicz wybrany przedstawicielem miasta w Zgromadzeniu ZKGZL

Radny Piotr Kusyk zrezygnował z funkcji przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Ta rezygnacja wpłynęła do Rady Miasta Lubartów, w związku z tym porządek obrad zdalnej sesji Rady Miasta (28 kwietnia) został rozszerzony o wybór nowego przedstawiciela.

Na przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zgłoszono dwie kandydatury. Przewodniczącego Grzegorza Gregorowicza zgłosiła radna Renata Mazur, a radnego Jacka Tomasiaka – radna Wiesława Romańska-Serwin. Za kandydaturą obecnego przewodniczącego zagłosowało 11 radnych, 2 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Za kandydaturą radnego Jacka Tomasiaka zagłosowały 2 osoby, 10 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Ostatecznie za uchwałą wyznaczającą Grzegorza Gregorowicza na przedstawiciela Gminy Miasto Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zagłosowało 13 radnych, 2 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.