Grzegorz Gregorowicz zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Gregorowicz zrezygnował ze swojej funkcji podczas ostatniej sesji 15 marca. Przed przyjęciem porządku obrad Grzegorz Gregorowicz wygłosił komunikat: – Za chwilę złożę rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na piśmie. Wyznaczam w trybie par. 24 ust. 2 Statutu  zastępcę przewodniczącego pana Grzegorza Siwka do prowadzenia obrad tej sesji do czasu, gdy to będzie konieczne.  Ponieważ z treści tego paragrafu wynika, że mogę wyznaczyć zastępcę do prowadzenia obrad tylko wtedy, gdy jestem nieobecny, to opuszczam to zebranie – mówił Grzegorz Gregorowicz.