Grzegorz Winnicki dyrektorem miejskiej biblioteki

Grzegorz Winnicki został dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Prowadzeniu Działalności Kulturalnej, w porozumieniu ze związkami zawodowymi i stowarzyszeniami branżowymi, Burmistrz Miasta Lubartów powołał na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie Grzegorza Winnickiego. 

Pan Grzegorz Winnicki posiada wykształcenie wyższe o kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowo Techniczna. Od 2002 roku pełnił funkcję instruktora metodycznego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego prowadząc opiekę merytoryczną nad bibliotekami województwa lubelskiego, w tym nad lubartowską biblioteką. Jest również wykładowcą akademickim. Przez ostatnie lata pan Grzegorz Winnicki  aktywnie działał na rzecz bibliotek województwa lubelskiego opracowując m.in. koncepcje merytoryczne i pomagając placówkom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich modernizację. Grzegorz Winnicki jest również redaktorem naczelnym pisma branżowego „Dostrzegacz biblioteczny” oraz stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   Pan Grzegorz Winnicki będzie pełnił obowiązki dyrektora od dn. 30.08.2022 r. przez okres 5 lat.

Rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym dyrektorem panem Adamem Banuchą nastąpiło w dn. 29 sierpnia 2022 r. Przeszedł on na emeryturę.