Halina Zdunek wygrała konkurs na dyrektora II LO

Kandydatem na dyrektora II LO w Lubartowie została Halina Zdunek, która dotychczas pełniła obowiązki dyrektora. Wygrała konkurs, który odbył się dziś (10 czerwca).

Przypomnijmy, że w połowie lipca ub. roku rozstrzygnięto konkurs na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie (dyrektorowi Radosławowi Borzęckiemu kończyła się kadencja). Wygrał Leszek Sienkiewicz, nauczyciel w RCEZ. Jednak rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdziło nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta Lubartów z 10 lipca 2013 r., w sprawie powołania komisji konkursowej.

Dyrektora liceum powoła burmistrz Janusz Bodziacki. Więcej informacji na ten temat w wydaniu papierowym Lubartowiaka (18 czerwca).

zdunek