Hospicjum w Lubartowie działa od 15 lat

Hospicjum św. Anny w Lubartowie obchodziło 15-lecie istnienia. 6 listopada odprawiono Mszę św. w Bazylice św. Anny. Były też uroczystości w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury.

O działalności hospicjum pisaliśmy w poprzednim numerze „Lubartowiaka”. Placówka jest przeznaczona dla osób chorych przeważnie na nowotwory, którzy znajdują się w terminalnym stadium choroby. Zapewniana jestbezpłatnaprofesjonalna pomoc w zakresie potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych oraz społecznych przez lekarzy, pielęgniarki, kapelanów, psychologów oraz wolontariuszy.

Przypominamy, że budowa hospicjum została zainicjowana przez ś.p. ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego. W 2005 roku zawiązał on Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny. Pierwszym jego prezesem był Jan Czekierda. Obecnie jest nim Krzysztof Wiącek. Po uzyskaniu pozwoleń budowę placówki rozpoczęto bardzo szybko w tym samym roku. Hospicjum poświęcono 26 lipca 2007 roku, dokonał tego arcybiskup Józef Życiński. Placówka rozpoczęła swoją działalność 5 listopada 2007 roku jako Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego i przyjęła wówczas pierwszego pacjenta. Opieka prowadzona jest zarówno w hospicjum, jak i domowa. Od początku istnienia hospicjum do końca czerwca br. przyjęto 4290 pacjentów. Kierownikiem hospicjum jest Jerzy Zbiciak.

 Od 1 lipca br. zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia jest 9  miejsc w hospicjum stacjonarnym, a 18 pacjentów podlega opiece domowej. Wcześniej do 30 czerwca było 12 łóżek w placówce stacjonarnej, a opieka domowa obejmowała 30-40 chorych. Pomimo limitów pacjentów hospicjum stara się pomagać wszystkim, którzy się zgłaszają do placówki.

Budynek hospicjum już nie spełnia standardów XXI wieku dotyczących opieki hospicyjnej. Ma zostać rozbudowany, gdyż kolejki oczekujących na przyjęcie są duże. W planach jest rozbudowa hospicjum stacjonarnego. Nowy budynek hospicjum powstanie obok obecnej placówki. W tej chwili Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny czeka na pozwolenie na budowę tego obiektu. Zwiększy on komfort pacjentów placówki. Mają być sale 1-2 osobowe, każda z dostępem do toalety i łazienki. Obecnie są pokoje 3-osobowe z jedną centralną łazienką i toaletą dla pacjentów. Powstaną pokoje dla rodzin, aby mogły czuwać przy chorym. Będą szatnie dla pracowników i wiele innych niezbędnych pomieszczeń technicznych. Są również plany zbudowania kaplicy oraz sali do spotkań i prowadzenia szkoleń dla wolontariuszy i pracowników.  Hospicjum użycza sprzęt – wózki, łóżka, kule, podnośniki, które są przechowywane w garażu. Dzięki rozbudowie powstałby magazyn do przechowywania tego sprzętu.

15 rocznica utworzenia hospicjum  była okazją do świętowania. Mszę świętą w bazylice odprawił ks. Andrzej Juźko. Następnie odbyły się uroczystości oficjalne w PMDK połączone z koncertem. Był czas na wspomnienia, refleksje i podziękowania dla instytucji i firm wspierających hospicjum. Takie podziękowanie otrzymało m.in. Miasto Lubartów, a odebrał je burmistrz Krzysztof Paśnik. Zebrani goście mieli możliwość posłuchać koncertu wokalistów Młodzieżowego Studia Piosenki PMDK. Wystąpił także Marcin Styczeń. Nie zabrakło jubileuszowego tortu.

Sylwia Cichoń