II LO aktywne w Gorączce Złota

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie zajęło II miejsce w ostatniej edycji kampanii „Gorączka Złota PCK”, prowadzonej przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jak co roku, akcja „Gorączka Złota” była prowadzona na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Zebrane fundusze stanowią dofinansowanie do letniego wypoczynku, umożliwiają wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK oraz zakup artykułów szkolnych i żywnościowych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych. W poprzedniej edycji „Gorączki Złota” w całym województwie lubelskim zebrano ponad 4 tony złotych monet. W przeliczeniu na złotówki dało to kwotę 42 360,20! Jest to największa suma, jaką dotychczas udało się zebrać. W ubiegłym roku dzięki tym środkom na dwutygodniowe wakacje w polskich górach wyjechało blisko 300 dzieci z naszego województwa.

W roku szkolnym 2020/2021 społeczność szkolna II LO w Lubartowie bardzo chętnie włączyła się w działania „Gorączki Złota”. W ramach akcji Szkolne Koło PCK pod opieką Izabelli Bącławek zbierało złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. II LO zmobilizowało się i w bardzo krótkim czasie, bo przerwanym przez pandemię, zebrało sporą sumę pieniędzy, wspierając tym samym potrzebujących. Szkoła zajęła drugie miejsce.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy wszystkich do udziału w „Gorączce Złota” w bieżącym roku szkolnym!

II LO