II LO gościło nauczycieli z Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

W dniach 25-29 października br. w II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie gościło trzech nauczycieli z Hiszpanii, którzy odwiedzili lubartowską szkołę w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus Job-shadowing. Jest to specjalny program przeznaczony dla nauczycieli, a jego najważniejszym celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej poprzez możliwość wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń.

Program Erasmus+ to z pewnością szansa na poznanie sposobu pracy szkół w innych krajach. Nasi hiszpańscy goście to pochodzący z Palencii: Susanne – nauczycielka języka angielskiego, Maria Eugenia – nauczycielka biologii i Juan – psycholog-pedagog szkolny. Celem ich wizyty było zbadanie, jak nasza oraz inne placówki oświatowe w Polsce radzą sobie z różnymi przypadkami niedostosowania szkolnego uczniów, szczególnie wynikającego z dysleksji oraz przynależności do różnych grup społecznych. Nauczyciele z II LO i z Hiszpanii rozważali, w jaki sposób tacy uczniowie są diagnozowani, jakie formy pomocy są najskuteczniejsze oraz jak młodzież funkcjonuje w środowisku szkolnym – klasie i w codziennej rzeczywistości.

Podczas tygodniowej wizyty nasi goście codziennie uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego, podczas których obserwowali, jak funkcjonuje na co dzień polska szkoła. Aby poszerzyć perspektywę badań, hiszpańscy nauczyciele spotkali się z Dyrekcją II LO oraz pedagogiem szkolnym – p. Agnieszką Budzyńską, z którą omawiali tematy związane z celami projektu. Nasi goście zostali również podjęci przez Burmistrza i Wiceburmistrza Lubartowa wraz z urzędnikami odpowiedzialnymi za edukację i promocję regionu, co pozwoliło pedagogom z południa Europy lepiej poznać nasze miasto. Ważnym osobistym przeżyciem była z pewnością wizyta na Majdanku, co Hiszpanie potwierdzili w prywatnych rozmowach.

Podsumowując należy stwierdzić, że współpraca w ramach projektu Ersmus+ była dla nauczycieli z obu krajów niesamowitym i cennym doświadczeniem, które niewątpliwie wzbogaciło naszą europejską więź i solidarność. Dzięki wspólnej tygodniowej pracy mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem pracy w szkole i wymienić poglądy na temat samego procesu uczenia, co pokazało nam też różne drogi radzenia sobie z problemami, jakie dotyczą naszych uczniów.

II LO