II LO i Akademia Przedsiębiorczości SGGW

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie już wielokrotnie udowodnili, że nawet podczas trwającej pandemii i nauczania zdalnego nadal można rozwijać swoje zainteresowania. Jedną z form pozalekcyjnej aktywności licealistów jest udział w warsztatach prowadzonych w ramach Akademii Przedsiębiorczości SGGW.

Akademia Przedsiębiorczości SGGW to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony na Wydziale Ekonomicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych oraz wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi. W trakcie roku akademickiego uczniowie uczestniczą w cyklu wykładów z zakresu np. ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki czy agrobiznesu, które prowadzą dla młodzieży szkół średnich akademiccy wykładowcy.

W tym roku, podczas spotkań online prowadzonych na platformie moodle WE SGGW, młodzież z klas 2g, 2i, 2j i 3b ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz poszerzenia i sprawdzenia wcześniej zdobytej wiedzy. Organizowane są również wykłady zdalne na platformie MS Teams. Poza spotkaniem inauguracyjnym odbyły się już dwa webinaria: dnia 17 listopada dr Piotr Pietrzak przedstawił zagadnienie „Organizacja jako otwarty system społeczno – techniczny”, a 2 grudnia licealiści uczestniczyli w warsztatach pt. „Podróże w czasach pandemii COVID_19”, które poprowadził dr hab. Michał Roman. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie online, które odbędzie się niebawem, 17 grudnia. Opiekunem młodzieży z II LO jest pani Urszula Żurawska.

II LO