II LO mówi nie dla głodu

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego włączyli się w akcję Walka z Głodem i cały październik zbierali żywność dla najbardziej potrzebujących osób.

W 1947 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiła 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem. W związku z tym w październiku na całym świecie zbierane są fundusze i żywność na programy dożywiania. W tym roku głównym celem akcji było również uświadomienie młodzieży skali ubóstwa, które nie dotyczy wyłącznie krajów Trzeciego Świata, ale również Polski. Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata, a właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Szczególnie narażone na negatywne skutki niedożywienia są dzieci oraz młodzież.

Uczniowie ze Szkolnego Koła PCK działającego w II LO pod opieką Izabelli Bącławek zebraną przez szkołę żywność przekazali dla podopiecznych PCK w Lubartowie – osób o niskim statusie materialnym.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do włączania się w kolejne akcje, które wzmacniają naszą wrażliwość na sprawy społeczne.

II LO/AO