II LO na Lubelskim Festiwalu Nauki

We wtorek 26 września uczniowie klasy II b z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie uczestniczyli w XIV Lubelskim Festiwalu Nauki. Tegoroczne hasło Festiwalu nosi nazwę: „Nauka – pomiędzy tradycją a współczesnością”. Swoje spotkanie z nauką rozpoczęliśmy od wykładu „Mechanizmy obronne i ochronne mózgowia”, który odbył się na Uniwersytecie Przyrodniczym. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, czym jest mózgowie, jakie pełni funkcje oraz w jaki sposób jest chronione. Każdy z nas mógł osobiście obserwować w mikroskopie świetlnym barwne preparaty histologiczne oraz dokonywać ich strukturalnej analizy.

Następnie udaliśmy się na Wydział Chemii UMCS-u, gdzie uczestniczyliśmy w pokazie „Fotonika- Lubelska specjalizacja”. Miał on na celu pokazanie lubelskiej specjalizacji, która łączy dokonania optyki, elektroniki i informatyki dla opracowywania innowacyjnych technologii, technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne z wyjątkiem radiowego do przetworzenia informacji. Mieliśmy także możliwość zaobserwowania, w jaki sposób powstaje światłowód wykorzystywany w telekomunikacji.

Ostatni wykład, w którym uczestniczyliśmy, nosił tytuł „Kolorowy świat roślin” i został przeprowadzony na Uniwersytecie Przyrodniczym. Dowiedzieliśmy się z niego, dlaczego jesienią liście zmieniają swoje zabarwienie oraz samodzielnie rozdzielaliśmy grupy barwników roślin, co zobrazowało, że oprócz zielonych chlorofili w liściach znajdują się też inne barwniki. Kolejny eksperyment, który przeprowadzaliśmy, przyniósł nam wiele zabawy. Zmieniając pH roztworu – zmienialiśmy barwę antocyjanów wyizolowanych liści. Niektórym z nas udało się uzyskać wszystkie kolory tęczy.

Ten dzień pokazał nam, że nie wszystko można zobaczyć gołym okiem i warto sięgać w głąb nauki.

Aleksandra Ściseł, kl. IIb