II LO na UMCS

12 grudnia uczniowie klasy II c II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie uczestniczyli w spotkaniu „Wyspiański wielokrotnie” w ramach współpracy szkół partnerskich z Instytutem Filologii Polskiej UMCS.

II LO w Lubartowie już od dziewięciu lat współpracuje z IFP UMCS. Obecnie kilkanaście szkół z województwa lubelskiego oraz dalej położonych miast Polski zostało objętych patronatem Instytutu Filologii Polskiej. W ramach współpracy uczniowie szkół partnerskich cyklicznie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. Młodzież z wybranych do współpracy szkół jest zapraszana na specjalnie przygotowane spektakle, koncerty, bierze udział w konkursach, spotyka się z zapraszanymi przez UMCS gośćmi – są to m.in. dziennikarze, aktorzy, artyści, pisarze, ludzie świata nauki.

Spotkanie „Wyspiański wielokrotnie” rozpoczęło się od powitania gości przez władze uczelni, Wydziału Humanistycznego i IFP. Na początku uczniowie mieli okazję obejrzeć występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS pod przewodnictwem L. Leszczyńskiego. Przyśpiewki ludowe, krakowiaki, kolorowe stroje i czapki z pawimi piórami wprowadziły zebranych w klimat „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Następnie prof. dr hab. Maria Wojtak omówiła zagadnienie „Weselne” (nie)porozumienia komunikacyjne” na przykładzie wybranych dialogów z dramatu. Drugi wykład dr hab. Bogusława Grodzkiego dotyczył „Wyspiańskiego myślenia o narodzie”. Po każdym z wykładów można było wysłuchać czytania performatywnego wybranych fragmentów „Wesela”. Po przerwie uczniowie w mniejszych grupach uczestniczyli w różnych formach zajęć – młodzież z II LO udała się do Chatki Żaka na warsztaty, które poprowadził dr hab. Rafał Szczerbakiewicz. W audiowizualnej sali uczniowie zajmowali się analizą ekranizacji „Wesela” w reż. Andrzeja Wajdy. 

Wyjazd był dla uczniów doskonałą okazją do poznania Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz pogłębienia wiedzy na temat twórczości Wyspiańskiego. Spotkania prowadzone są tak, aby młodzi ludzie rozwijali swoje zainteresowania, jako przyszli studenci nawiązali kontakt ze społecznością wyższej uczelni i zapoznali się z najnowszymi trendami we współczesnej humanistyce.

Wyjazd zorganizowała koordynatorka współpracy IFP UMCS z II LO, Agnieszka Opolska.