II LO na warsztatach GIS Day

 

16 listopada uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie uczestniczyli w GIS Day 2016, warsztatach z okazji międzynarodowego Dnia Systemu Informacji Geograficznej,

zorganizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Celem GIS Day jest propagowanie GIS jako narzędzia, a sama inicjatywa oraz towarzyszące jej warsztaty były doskonałą okazją do nauki, prezentacji osiągnięć, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń zarówno dla naukowców, jak i uczniów, którzy w swojej pracy wykorzystują GIS.

Wydarzenie rozpoczęło się na auli im. E. Romera uroczystym przemówieniem pani prodziekan do spraw kształcenia, dr Jolanty Rodzoś. Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa I wzięła udział w „Podchodach pod GIS”. Gra ta polegała na odnalezieniu ukrytych na całym terenie uczelni różnych zadań. Przy pomocy specjalnej aplikacji młodzież wyszukiwała miejsca o podanych współrzędnych geograficznych. Następnie wszyscy udali się do budynku, gdzie grupy rozwiązywały znalezione przez siebie zadania. Wśród nich możemy wymienić m.in. wypisanie państw na podaną literę, rozpoznanie krajów po ich flagach, określenie, z jakiego kraju pochodzi dana marka samochodu, podpisanie pięter roślinności w Tatrach i Alpach czy też określenie współrzędnych geograficznych danego punktu na mapie. Chętne osoby mogły także wyszukać i zaznaczyć na otrzymanej mapie widoczne na zdjęciach obiekty, znajdujące się na terenie uczelni. Grupę, która najlepiej poradziła sobie z zadaniami i wywalczyła cenne nagrody tworzyli: Karolina Nicpoń, Agnieszka Skwarek, Aleksandra Maj, Weronika Bielak i Michał Lipski.

Grupa II podzielona na podgrupy brała udział w grze „Geocaching”, która była okazją do pracy z mapą, a także wymagała dobrej orientacji w terenie. Każda z grup miała za zadanie w jak najkrótszym czasie odnaleźć wszystkie wypisane punkty wraz z zagadkami, sugerując się podanymi wysokościami nad poziomem morza. Następnie należało rozwiązać zadania dotyczące miejsc znajdujących się na terenie Lublina i umieścić je na wyznaczonej mapie. Obie podgrupy za swój udział trzymały nagrody.

Wyjazd na GIS Day dla uczniów klas II c i II e z rozszerzeniem z geografii zorganizowała Katarzyna Płaszczewska, opiekę nad młodzieżą sprawowały Małgorzata Milanowska i Elżbieta Mizio.

II LO