II LO na Wieczornicy Papieskiej

W niedzielę 23 października o godz. 19.00 w Kościele MBNP w Lubartowie odbyła się Wieczornica Papieska. Był to czas refleksji, muzyki i kolejnego odkrywania bogactwa sylwetki Jana Pawła II.

Uczniowie II LO, pod kierunkiem p. Pawła Pasikowskiego i ks. Pawła Kościuka zaprezentowali sylwetkę Jana Pawła II, jako jako człowieka wielkiego umysłu, głębokiej wiary i wyjątkowo charyzmatycznej osobowości, który głosił ideę budowy cywilizacji miłości, wzniesionej na fundamencie wartości uniwersalnych – pokoju, solidarności, sprawiedliwości, przebaczenia i wolności. Dziękujemy serdecznie uczniom, którzy przygotowali Dzień Papieski w naszej szkole.

II LO