II LO nawiązuje współpracę z SGGW

Mając na uwadze nieustanne doskonalenie procesu edukacyjnego, II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie poszukuje coraz to nowych możliwości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, liceum podpisało porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W ramach rozpoczętej 27 lutego 2017 r. współpracy uczniowie II LO będą mieli możliwość:

uczestniczenia w wykładach organizowanych przez wykładowców akademickich w II LO, jak i w SGGW w Warszawie, uczestniczenia w wielorakich imprezach organizowanych przez SGGW, np. „Dni Otwarte, „Ursynalia”, podejmowania wspólnych działań ze studentami i pracownikami SGGW, a przede wszystkim korzystania z platformy edukacyjnej Akademia Przedsiębiorczości.

Akademia Przedsiębiorczości to program edukacji ekonomicznej przeznaczony dla uczniów szkół średnich prowadzony w SGGW w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.

Akademia Przedsiębiorczości składa się z dwóch etapów. Etap I obejmuje zajęcia w ramach Akademii. Uczniowie w trakcie roku akademickiego będą uczestniczyć w cyklu wykładów z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, logistyki, agrobiznesu itp.

Etap II to konkurs z zakresu przedsiębiorczości, w finale którego laureaci uzyskują indeks na jeden z pięciu kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

Koordynatorem współpracy z SGGW jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w II LO Elżbieta Mizio.

AO