II LO pamięta o tradycji i zwyczajach ludowych 

W piątek 3 grudnia w II LO w Lubartowie odbyła się niecodzienna akcja, która miała na celu przybliżyć naszej społeczności szkolnej twórczość i tradycję ludową związaną z naszym regionem. Akcja ta wkomponowała się w projekt realizowany przez Samorząd Uczniowski II LO wraz z fundacją Artos z Lublina o nazwie „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Po serii szkoleń, warsztatów z różnymi trenerami, młodzież postanowiła bliżej przyjrzeć się problematyce ludowości i sposobom jak można by ją przybliżyć współczesnej młodzieży. Wiemy, że nie jest to proste, wszak dzieli nas sporo, inne spojrzenie na świat i inne zanurzenie w kulturze. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie możemy budować przyszłości bez zrozumienia przeszłości, także w kontekście naszej rodzimej tradycji ludowej.

Dlatego w ramach projektu odbył się 3 grudnia ten dzień ludowy, który miłą służyć właśnie przypomnieniu o owej spuściźnie. Podczas piątkowego spotkania, p. Barbara Kukier – nauczycie historii w II LO, przedstawiła postacie związane z naszą lokalną twórczością ludową, ich dzieła i wkład w tradycję. Zaprezentowała zwyczaje ludowe, dorobek artystyczny lokalnych zespołów ludowych oraz zespoły kultywujące folklor. Miłym przerywnikiem spotkania były występy naszej młodzieży, która pod okiem pana Pawła Pasikowskiego, specjalnie na ten dzień przygotowała piosenki „na ludową nutę”.

Oprócz tego w ramach projektu ogłoszono konkurs promujący pamięć i zainteresowanie tematyką folklorystyczną, przeprowadzono serię lekcji poświęconych ludowości. Obecnie w przygotowaniu jest wystawa, którą nasi uczniowie będą oglądać w grudniu i styczniu. Jesteśmy pewni, że nasza społeczność podejmie tę inicjatywę z otwartością i zaangażowaniem.

II LO