II LO podsumowało projekt Bakcyl

Czerwiec to dla szkół czas podsumowań. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie podsumowali trwający w kończącym się roku szkolnym projekt edukacyjny Bakcyl, który realizowany był we współpracy z pracownikami banku.

Projekt Bakcyl polegał na przekazywaniu młodzieży przez bankowców praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

W ujęciu długofalowym projekt Bakcyl:

– Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.

– Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie.

– Kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.

– Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów tak, aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

– Wykorzystuje doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Projekt Bakcyl realizowany był w II LO dzięki inicjatywie Elżbiety Mizio, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości. Zajęcia odbywały się w budynku II LO oraz w siedzibie Banku Spółdzielczego, brali w nich udział uczniowie klas Ia i Ie. W trakcie ostatnich zajęć młodzież dowiedziała się, że planując budżet domowy należy brać pod uwagę przychody i wydatki, na czym polega dywersyfikacja w inwestowaniu, jaka jest różnica między pożyczką a kredytem. Spotkanie zakończyła rozmowa na temat funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej (BIK) i jego usług. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze. Uczniom została zaprezentowana ciekawa prezentacja na temat inwestycji, a na zakończenie przeprowadzony został quiz wiedzy o oszczędzaniu. Młodzież otrzymała drobne gadżety upominkowe.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi i pracownikom Banku Spółdzielczego w Lubartowie za bardzo ciekawe zajęcia, które pomogą uczniom w rozsądnym planowaniu wydatków i umocnią w nich postawy przedsiębiorcze.

II LO