II LO pożegnało maturzystów

Wyjątkowo przebiegało zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie. 24 i 27 kwietnia wszyscy tegoroczni maturzyści mieli jednak możliwość osobistego odebrania niezwykle ważnego dokumentu – świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Po raz pierwszy w historii II LO ten ważny dla całej szkolnej społeczności dzień nie rozpoczął się uroczystym apelem. Zabrakło narodowego hymnu oraz przekazania przez maturzystów szkolnego sztandaru młodszym kolegom, nie było serdecznych uścisków i rozmów w dużym gronie tak bliskich sobie osób… Tegoroczni trzecioklasiści, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa: w maseczkach, rękawiczkach, w odpowiedniej odległości, mogli odebrać od wychowawców klas, w wyznaczonym dla każdego z osobna czasie, swoje świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody: za wysokie osiągnięcia w nauce, w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i sportowych, za działalność na rzecz szkoły i lokalnego środowiska.

Mimo nazdzwyczajnych okoliczności trzecioklasiści z II LO mają powody, aby odczuwać satysfakcję z dobrze wypełnionych szkolnych obowiązków. Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani i ukończyli szkołę. Aż 23 osoby otrzymały świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższą średnią ocen w szkole – 5,53 uzyskał Jakub Bobiarski, uczeń klasy III g.

Na stronie internetowej szkoły wszystkim uczniom klas maturalnych oraz ich rodzicom gorąco pogratulowała sukcesów oraz podziękowała Dyrektor II LO, Halina Zdunek. Dziękowała m.in. za wrażliwość, empatię, odpowiedzialność, godne reprezentowanie II LO, promowanie nie tylko szkoły, ale i naszego miasta. Wyraziła nadzieję, że pobyt w murach szkoły był czasem „…wielkiej rzeźby…”, która przyniesie efekty w przyszłości.

Dystans fizyczny został zachowany, jednak szkolna społeczność pamięta o maturzystach. Na stronie internetowej swoich starszych kolegów serdecznie pożegnali młodsi uczniowie II LO, dziękując za wspólnie spędzony czas, za wszelką życzliwość, miły gest, uśmiech, pomoc. Pożegnali przyjaciół, z którymi wspólnie pracowali w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, SKKT „Azymut” czy Scenie 44.

Wszyscy pamiętamy o tegorocznych maturzystach. Jesteśmy pewni, że wiedza i umiejętności zdobyte w ciągu ostatnich trzech lat zaowocują sukcesami na egzaminie maturalnym. Życzymy osiągnięcia takiego celu, do którego każdy z Was dąży. Powodzenia i do zobaczenia!

II LO