II LO prezentuje… (cz. 3) – Samorząd Uczniowski

Głównym celem działania Samorządu Uczniowskiego przy II LO jest aktywizacja społeczności szkolnej i współdziałanie ze społecznością lokalną.

Pracujemy bardzo aktywnie, organizując lub włączając się w różnego rodzaju akcje na terenie szkoły i poza nią, angażujemy się w szereg projektów, dbamy o oprawę imprez okolicznościowych i pamięć o ważnych świętach, reprezentujemy szkołę w poczcie sztandarowym, prowadzimy radiowęzeł szkolny, a także opiekujemy się szkolną gazetką.

Wśród szczególnych działań SU należy wymienić takie akcje jak m.in. Poczta Walentynkowa, Dzień Szlafroka, Dzieci Kwiaty z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Kiermasz Ciast, a także słynny Wieczór Andrzejkowy, który ze względu na różnorodność atrakcji (andrzejkowe wróżby, karaoke, sala gier planszowych, fotobudka, sala fitness, mecz siatkówki nauczyciele-uczniowie, sala kulinarna z niepowtarzalnymi goframi) stał się tradycją naszej szkoły. Także w czasie pandemii nie pozostaliśmy bierni i dzięki zebraniom na MS Teams udało nam się stworzyć okolicznościowe filmiki i kartki świąteczne.

Na uwagę zasługuje też współpraca Samorządu z Fundacją Artos, którą młodzież podejmuje od wielu lat, realizując wiele inicjatyw o charakterze lokalnym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działalność ta daje możliwość realizacji różnorodnych pomysłów twórczym jednostkom z naszej szkoły, począwszy od akcji zmieniania wyglądu szkoły, kończąc na promowaniu turystyki rowerowej i miejsc pamięci. Podczas szkoleń i spotkań z ciekawymi ludźmi członkowie grup projektowych uczą się diagnozowania potrzeb społecznych i realizacji własnej inwencji i pomysłów w ramach określonego budżetu, co daje nieocenione doświadczenie w pracy projektowej na przyszłość.

Serdecznie zapraszamy do pracy w Samorządzie Uczniowskim II LO!