II LO prezentuje… – Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Centrum, jako jedne z dziewięciu takich placówek działających w Polsce, swoją działalność rozpoczęło 30 kwietnia 2009 r., a od września 2017 roku funkcjonuje przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Głównym celem działalności Centrum jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców Polski na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne oraz promowanie nauczania języka angielskiego.

Działalność Centrum, skierowana jest głównie do nauczycieli oraz kandydatów na nauczycieli j. angielskiego. Zapewnia nauczycielom możliwość doskonalenia metod i programu nauczania języka angielskiego. Baza dydaktyczna YLRC w Lubartowie to ponad półtora tysiąca pozycji literatury anglojęzycznej dotyczącej historii, kultury, społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, literatura młodzieżowa i dziecięca, literatura popularno-naukowa oraz pedagogiczna.

W ramach swojej działalności Centrum przeprowadza m.in. szkolenia i warsztaty metodyczne przeznaczone dla nauczycieli j. angielskiego, organizuje konkursy (m.in. Powiatowy Konkurs Wiedzy o USA oraz Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej) oraz lekcje języka angielskiego, które przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

Jest również organizatorem spotkań dla młodzieży z przedstawicielami Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, stypendystami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Przy współpracy z uczelniami wyższymi organizuje również warsztaty językowe dla uczniów II LO.

II LO