II LO prezentuje… – Szkolny Klub Europejski

W kolejnym artykule z serii „II LO prezentuje…” przedstawiamy działalność Szkolnego Klubu Europejskiego.

Szkolny Klub Europejski „EUROSTOP-em przez Europę” od początku swojego istnienia ma na celu upowszechnianie wiedzy o Europie oraz propagowanie wśród młodzieży korzyści z integracji Polski z Unią Europejską. Podejmowane przez KE działania oraz realizowane projekty międzynarodowej wymiany młodzieży przyczyniają się do integracji młodego pokolenia oraz wzajemnego szacunku i tolerancji.

Do głównych zadań „EUROSTOP-u” należy organizacja spotkań i zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktycznym i twórczym oraz współpraca z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką europejską. Członkowie Klubu biorą udział w konkursach o tematyce europejskiej i uczestniczą w licznych wycieczkach – polskich i zagranicznych.

Warto w tym miejscu wspomnieć sukcesach Szkolnego Klubu Europejskiego na arenie międzynarodowej. Przypominamy, iż w listopadzie 2018 r. uczniowie II LO zwyciężyli w międzynarodowym konkursie „EUROSCOLA” oraz reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu podczas debaty, która odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego.

II LO