II LO prezentuje…

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie to szkoła, która stwarza uczniom wiele możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przedstawiamy serię artykułów, która pozwoli zaprezentować różne formy działalności pozalekcyjnej w II LO. Dziś prezentujemy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny Azymut.

Szkolny Klub Krajoznawczo -Turystyczny Azymut został powołany po to, aby zaszczepić w młodych ludziach miłość do turystyki i pasję do poznawania świata. Dzięki tej wartościowej inicjatywie uczniowie II LO mogą uczestniczyć, ale również sami organizować wyjazdy za granicę, do czasem bardzo egzotycznych krajów jak Kazachstan, Kirgistan, Armenia czy Gruzja. Nie brakuje też wyjazdów po Europie. Członkowie Klubu odwiedzili Grecję, Czarnogórę i Węgry. Oprócz wypraw zagranicznych SKKT Azymut organizuje również liczne wycieczki na terenie kraju. Miłośnicy turystyki mają szansę spotykać wielu ciekawych ludzi, przyrodników i himalaistów. Uczniowie uczestniczą w marszach na orientację, które w ciągu roku szkolnego organizowane są kilkakrotnie, również w porze nocnej. Azymut lubi wyzwania ekstremalne, organizuje wyprawy tam, gdzie inni by się poddali, np. podróż Koleją Transsyberyjską. Pomimo trwającej pandemii i nauki zdalnej, członkowie SKKT Azymut nadal rozwijają swoje pasje i zainteresowania, choć w zupełnie innej formie. Oczywiście zachowując wszystkie środki ostrożności.

Pasjonaci podróży i alpinizmu brali udział w wirtualnych warsztatach dotyczących m.in. Azji Centralnej, Afryki, Ameryki Południowej oraz uczestniczyli w cyklu wirtualnych spotkań Góry to fascynujące laboratorium. O niesłabnącym zainteresowaniu dalekimi podróżami świadczy liczba uczestników spotkań- w warsztatach brało udział często  osiemdziesięciu – stu członków klubu Azymut. Grupa działa od dziesięciu lat i cieszy się olbrzymią popularnością również za sprawą charyzmatycznych opiekunów: nauczycielki geografii w II LO  Katarzyny Płaszczewskiej oraz nauczyciela religii Łukasza Wasyluka.Więcej o działalności SKKT Azymut można znaleźć tutaj: ttp://lo2.lo2lubartow.pl/index.php/historia-szkoly/skkt-azymut

II LO