II LO – Szkołą Innowacji 2020

Z przyjemnością informujemy, że II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie otrzymało certyfikat „Szkoły Innowacji 2020” w konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Projekt Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” organizowany jest od 2013 roku. Skierowany jest do szkół ponadpodstawowych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.

Certyfikat „Szkoła Innowacji” otrzymują szkoły, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania.