II LO „Szkołą Innowacji 2021”

Od 2013 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje projekt certyfikacji szkół pt. “Szkoła Innowacji”.Działalność II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie została po raz kolejny doceniona. Grono specjalistów, które wybiera najlepsze szkoły średnie w regionie, przyznało II LO w Lubartowie Certyfikat Szkoły Innowacji 2021.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie szkół województwa lubelskiego, w których realizowane są nowatorskie pomysły i współpraca międzynarodowa, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Tytuł Lider Innowacji przyznawany jest w kilku kategoriach: „Szkoła – Lider Innowacji”, „Innowacyjna Inicjatywa”, „Dyrektor – Lider Innowacji”, „Nauczyciel – Lider Innowacji”, „Innowacyjna Biblioteka” oraz „Uczeń – Lider Innowacji. Projekt ten skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół, a patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.

Już od początku trwania tego projektu nasza szkoła była wielokrotnie wyróżniana. Przypomnijmy, że „Certyfikat Szkoły Innowacji” II LO otrzymało w latach: 2014, 2017, 2018, 2019 oraz 2020, w roku 2014 nasze liceum zdobyło również wyróżnienie w kategorii „Szkoła – Lider Innowacji”, zaś w 2018 roku otrzymało nagrodę główną. Warto dodać, że dwukrotnie, w latach 2017 i 2018, uczeń naszej szkoły zdobył nagrodę główną w kategorii „Uczeń – Lider Innowacji”, zaś w 2014 roku nauczyciel II LO otrzymał wyróżnienie w kategorii „Nauczyciel – Lider Innowacji”.

W ciągu ostatnich siedmiu lat w konkursie wzięło udział ponad 200 placówek z województwa lubelskiego, tym bardziej cieszy nas fakt, że II LO w Lubartowie jest tak często nagradzane i wyróżniane w różnych kategoriach innowacyjności edukacyjnej.