II LO – Szkoła Lider Innowacji

19 kwietnia w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ramach projektu certyfikacji szkół pod nazwą „Szkoła Innowacji”.

Pani Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie Halina Zdunek tego dnia trzykrotnie odbierała nagrodę. Po raz pierwszy w imieniu Przemysława Podleśnego, który otrzymał tytuł „Ucznia Lidera Innowacji 2018”. Niestety Przemek nie mógł osobiście stawić się w siedzibie uczelni, ponieważ przygotowuje się do kolejnej olimpiady przedmiotowej. Po raz drugi, odbierając statuetkę dla II LO, które zostało uznane „Szkołą Liderem Innowacji 2018”. Dzięki temu wyróżnieniu Pani Dyrektor będzie miała zaszczyt od przyszłego roku zasiadać w Kapitule Projektu. I wreszcie po raz trzeci, gdy II LO znalazło się w gronie „Szkół Innowacji 2018”.

Projekt, którego tegoroczna edycja była szóstą, skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk. Celem projektu jest wyróżnienie tych placówek dydaktycznych, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Tytuł Lider Innowacji przyznawany jest w kategoriach: „Szkoła – Lider Innowacji”, „Innowacyjna Inicjatywa”, „Dyrektor – Lider Innowacji”, „Nauczyciel – Lider Innowacji”, „Innowacyjna Biblioteka” oraz „Uczeń – Lider Innowacji”.

Przyznanie tych prestiżowych wyróżnień wiąże się również z otrzymaniem cennych nagród. W tym roku były to: wartościowy telefon komórkowy (dla Przemka Podleśnego) i projektor multimedialny (dla szkoły). Uroczystość, w której oprócz Pani Dyrektor wzięli również uczniowie II LO (klasa IC), uświetnili swoją obecnością znamienici goście: władze WSEI reprezentowała między innymi Pani Kanclerz Teresa Bogacka, obecni byli także Zastępca Prezydenta Miasta Lublina Pan Mariusz Banach, Wicekurator Pan Ryszard Golec oraz przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego. Uczestnicy mogli obejrzeć krótki występ artystyczny oraz wysłuchać wykładu pt. „Innowacja”, który wygłosił dr Robert Pietrzyk.