II LO szkołą na medal

Jak co roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” opublikowała Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących. W gronie najlepszych tego typu szkół w Polsce znalazło się II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie, zajmując 534. miejsce w kraju i 23. w województwie lubelskim. Tym samym w rankingu liceów ogólnokształcących II LO jest najwyżej sklasyfikowaną placówką spośród szkół powiatu lubartowskiego. Jednocześnie II LO uzyskało po raz kolejny prestiżowe wyróżnienie: „brązową tarczę”.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły konkursu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz System Informacji Oświatowej.

W zestawieniu (link: https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-liceow?pageIndex=5&pageSize=100) zostały zaprezentowane tylko te szkoły, które uzyskały najwyższe pozycje rankingowe. Wielkie brawa dla absolwentów „Firleja” oraz kadry pedagogicznej, przygotowującej młodzież do egzaminów maturalnych i olimpiad przedmiotowych.

II LO