II LO szkołą z życiem

W minionym roku szkolnym II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie kolejny raz brało udział w akcji #KOMÓRKOMANIA, która organizowana jest przez Fundację DKMS.

Celem działań jest szerzenie idei dawstwa szpiku oraz rejestracja  potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku. Cała akcja ma na celu znalezienie „bliźniaka genetycznego” dla wszystkich chorych na białaczkę lub inne nowotwory krwi.

Uzyskany przez II LO certyfikat to świadectwo wrażliwości serca uczniów i pracowników szkoły, którzy zaangażowali się w ten ważny społecznie problem. Mamy nadzieję, że szerzenie idei dawstwa szpiku stanie się tradycją szkolną II LO.